לקוחות
להלן רשימה חלקית של לקוחותינו בעבר/הווה אשר קיבלו שירותים מן המרכז לגיוס כספים:

CNH אור לעולם קו לחיים

יד לאישה

קלי"ק

עמותת מלב"ב

מרכז פימל

בלומנטל

קרן יורי שטרן

סנונית

פותחים שער

עזרת אחים


ישראל הצעיר

דור ישרים